* Philippine National Anthem

A few weeks ago we were invited to the Andres' home in Batasan Hills (about 15 miles, or approximately an hour, from here).  We had a very enjoyable evening with them, which included a delicious Filipino meal, some good fellowship, and also some singing.  First we sang some Psalter numbers.  We were then treated with a few songs from the Santiago children.  After this, Phoebe and Charity Andres, along with Sis. Rosalina Santiago and her five children, sang their Philippine National Anthem.


Now for us to learn it!

For those who know (or might like to learn) Tagalog, here are the words:

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso,
Sa Dibdib mo'y buhay.

Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim,

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
Ang mamatay ng dahil sa iyo.
    

1 comment: